Členstvo

Členom OZ Equilandia sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami. Členský poplatok zahŕňa minimálne 1 jazdeckú hodinu týždenne. Členské na rok 2010 bolo stanovené vo výške 10 EUR/mesiac. V prípade záujmu o členstvo nás prosím kontaktujte.

prihláška

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.