Vaše dary

2013

  • 28.05. Ďakujeme Petre Heinrichovej za finančný dar.
  • 15.04. Ďakujeme Anke Pipíškovej za granuly pre koníky a nové kopytné kliešte.

2012

  • 24.03. Ďakujeme Zuzane Rotákovej za príspevok na Gringove liečenie.
  • 23.03. Ďakujeme Igorovi Tilandymu a darcovi, ktorý si želá zostať v anonymite, za príspevky na Gringove liečenie.
  • 22.03. Ďakujeme Mariánovi Kozáčkovi ml. za príspevok na Gringove liečenie.
  • 19.03. Ďakujeme Michaele Hránkovej a Pavlíne Bendovej za príspevok na Gringove liečenie.
  • 16.03. Ďakujeme Silvii Bližniakovej, Zuzane Šulkovej, Kataríne Lackovej, Zuzane Sivákovej za príspevok na Gringove liečenie.
  • 08.03. Ďakujeme Katke Žiakovej a Petrovi Guličkovi za neoceniteľnú pomoc pri transporte Gringa na kliniku do Brna.
  • január Ďakujeme Lenke Svitičkovej za podsedlové podložky.
2011
Ďakujeme Romanovi Hudecovi za stránky Equilandie.
Ďakujeme Občianskemu združeniu Klub Equus a Eve Zurek za finančný dar
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.