O nás

Občianske združenie equilandia vzniklo, aby umožnilo spoznať kone zblízka v prostredí bez mreží. Členovia združenia chcú lepšie porozumieť ich správaniu a potrebám. Našim cieľom nie sú víťazné trofeje, ale racionálne využitie predovšetkým recyklovaných koní na rekreačné športové jazdenie. Pohľad na svet z ich chrbta je odmenou za to, že neváhame priložiť ruku k starostlivosti o kone a snažíme sa im zabezpečiť podmienky, ktoré zohľadňujú ich skutočné fyziologické nároky. Naše rady sú otvorené pre všetkých, ktorí sa stotožnia s postavením koňa ako živého tvora, ktorý má dušu a vie byť priateľom, s ktorým vedieme dialóg.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.