DSC07018Tohoročná predlhá zima nám pripomenula, že počasie je živel, ktorému nerozkážeme… Zásoby sena sa stenčili a chladnému počasiu konca nevidno. Radšej sme zaobstarali ďalšiu zásobu krmiva, aby koníky a somárik nepocítili biedu. Kopytníky (rovnako ako my) sa už nevedia dočkať jarného slniečka. Dúfam, že jar sa len niekde pozabudla a čochvíľa príde. Lebo zatiaľ sme ako v piesni kapely Fešáci: “My čekali jaro, a zatím přišel mráz”.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.