Po mesiaci od transportu na kliniku do Brna, kde veterinárni lekári Gringovi operáciou zachránili život, sme pacienta dnes, 9.4.2012, konečne priviezli domov. Je pochudnutý, jazvy sa ešte úplne nezahojili, ale vyzerá spokojne a nemá bolesti.

Jeho stav ešte vyžaduje minimálne mesiac rekonvalescencie a “šetriaceho režimu”, preto sme mu vybudovali samostatný malý výbeh s prístreškom. Bude tu mať svoj pokoj a obmedzený pohyb, ktorý je teraz veľmi dôležitý. Všetkým, ktorí prispeli na Gringovu liečbu veľmi pekne ďakujeme, sme Vám naozaj z celého srdca vďační. Gringo sa vďaka operácii znova narodil.

Celkové náklady na liečbu na Klinike chorôb koní VFU Brno dosiahli 1 971 EUR. Táto suma nezahŕňa primárny veterinárny zásah, ktorý transportu do Brna predchádzal, ani náklady na prepravu.  Veríme, že všetko úsilie aj financie stáli za to, a Gringo sa bude dlhé roky tešiť dobrému zdraviu.

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.