Gringo sa tvári zdravo a spokojne, biele krvinky sa šplhajú na normu. Veterinári stále tápu, čo sa týka príčin sobotňajšieho rapídneho zhoršenia stavu. Podozrievajú bakteriálnu infekciu, ale rýchle zlepšenie stavu tomu nenasvedčuje. Antibiotická liečba bude pokračovať ešte 2 dni, Gringo zostane na klinike dlhšie.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.