Podľa aktuálnych informácií má Gringo vysokú teplotu a zastavenú peristaltiku. Je to s ním opäť veľmi vážne. Myslite naňho prosím. Práve odchádzam do Brna.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.