Ďakujeme za Vaše príspevky, ktoré ste nám prostredníctvom mechanizmu asignácie podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb venovali v minulom roku. Použili sme ich najmä na záchranu ďalších koní na recykláciu, pri budovaní stajne pre naše recyklované koníky a nákup jazdeckých pomôcok a potrieb. V období podávania daňových priznaní  sa opäť uchádzame o časť Vašich daní. Pre tých, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ a vyžiadali si “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov”, ktoré je prílohou “Vyhlásenia o preukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane” Predvyplnené tlačivo tu: Vyhlasenie_2_3prec_2014

Údaje prijímateľa potrebné pre asignáciu (vypĺňajú sa do daňového priznania):

IČO: 42127688

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Equilandia

Sídlo: Páričkova 15, 821 08 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

 

Ďakujeme, že nám veríte, že Vaše dane využijeme lepšie ako štát :-)

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.